எப்பவுமே ஜெயித்துருங்கள்

உறுப்பினர்கள் தங்களை பற்றி மற்ற உறுபினர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் பகுதி.
jaiselvaraj
Posts: 2

எப்பவுமே ஜெயித்துருங்கள்

Post#1 » Fri Jan 06, 2017 9:49 am

வாழ்க்கை யென்பது ஜெயிக்கத்தானே

User avatar
M.PraveenKumar
Site Admin
Posts: 667
Contact:

Re: எப்பவுமே ஜெயித்துருங்கள்

Post#2 » Fri Jan 06, 2017 3:36 pm

முயற்சி என்பது இருந்தால் முன்னேற்றம் என்பது தானே வரும் . வாழ்க்கை
என்ற வாக்கியத்திலே ஒரு கை உள்ளது பயன்படுத்துவோர் முன்னேறலாம் அது தான் தன்னம்பிக்கை .

Return to “உறுப்பினர்கள் தங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் பகுதி.”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron

Login  •  Register