வேலை செய்யும் முறை.

உங்களுக்கு வேலை பற்றிய சந்தேங்கள் இங்கு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
jayaram0000
Posts: 2

வேலை செய்யும் முறை.

Post#1 » Fri Oct 14, 2016 2:36 pm

இந்த வேலையைய். கனினி மட்டும் அல்லாமல் .mobile மூலமாகவும். இப்பணியினை செய்யமுடியுமா...

User avatar
M.PraveenKumar
Site Admin
Posts: 682
Contact:

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#2 » Fri Oct 14, 2016 4:35 pm

மொபைல் மூலமாக செய்ய முடியாது நண்பரே

Jega
Posts: 1

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#3 » Fri Oct 14, 2016 10:23 pm

How to this job

User avatar
M.PraveenKumar
Site Admin
Posts: 682
Contact:

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#4 » Sat Oct 15, 2016 10:54 am

எங்களை தொடர்பு கொண்டு பேசுங்கள் தெளிவான பதில் கிடைக்கும்.

User avatar
M.PraveenKumar
Site Admin
Posts: 682
Contact:

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#5 » Sat Oct 15, 2016 10:55 am

எனது மொபைல் நம்பர் : +91 9942673938

Nagu
Posts: 1

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#6 » Mon Oct 17, 2016 11:20 pm

sary how to wrk

Rajasekaran
Posts: 3

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#7 » Tue Oct 18, 2016 9:47 am

how to make this job

Jivitha
Posts: 3

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#8 » Tue Nov 01, 2016 11:46 am

How to work this job

soundarya
Posts: 1

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#9 » Wed Nov 02, 2016 7:08 pm

I am new in this work frds,pls help me
now, what I do?

User avatar
M.PraveenKumar
Site Admin
Posts: 682
Contact:

Re: வேலை செய்யும் முறை.

Post#10 » Wed Nov 02, 2016 9:10 pm

நீங்கள் எங்களது இணையத்தளத்தில் இணைத்தமைக்கு நன்றி .எங்களை தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம். மொபைல் : 9942673938 பிரவீன் குமார்

Return to “உதவி மற்றும் சந்தேகங்கள். கேட்பதற்கு”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests

Login  •  Register