அடோப் போட்டோஷாப் பாடம் - 11

இங்கு நீங்கள் Flip kart மூலமாக பொருட்கள் வாங்குவதற்கு நமது தளத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். இங்கு அன்றாடும் வரும் Flip kart Offer அனைத்தும் அறிவிக்கப்படும்.
muruganmk
Posts: 93

அடோப் போட்டோஷாப் பாடம் - 11

Post#1 » Fri Dec 09, 2016 5:45 pm

எப்படி அடோப் போட்டோ ஷாப்பில் clone tool மற்றும் pattern stamp tool பயன்படுத்துவது என்பதை கீழேயுள்ள வீடியோவை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நன்றி..

https://youtu.be/5uuPlzP7GNU

User avatar
M.PraveenKumar
Site Admin
Posts: 736
Contact:

Re: அடோப் போட்டோஷாப் பாடம் - 11

Post#2 » Sun Dec 11, 2016 10:14 pm

நல்ல பயிற்சி தெளிவாக உள்ளது . அனைவரும் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

wutitis
Posts: 108861

Re: அடோப் போட்டோஷாப் பாடம் - 11

Post#3 » Tue Jul 18, 2023 5:13 am


wutitis
Posts: 108861

Re: அடோப் போட்டோஷாப் பாடம் - 11

Post#4 » Thu Sep 14, 2023 12:20 am


wutitis
Posts: 108861

Re: அடோப் போட்டோஷாப் பாடம் - 11

Post#5 » Thu Oct 05, 2023 11:51 pm

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо

Return to “ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மூலமாக பொருட்கள் வாங்க”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Login  •  Register